YZAUM

Hakkımızda

İstinye Üniversitesi Tıbbi Yapay Zekâ Araştırma ve Uygulama Merkezi

 

İstinye Üniversitesi Yapay Zekâ Araştırma ve Uygulama Merkezi (YZAUM) 27 Haziran 2018 tarihinde YÖK tarafından onaylanarak kuruldu. Merkez yönetmeliğine buradan ulaşabilirsiniz.

Merkezin ana amacı, yapay zekâ ve diğer bilim dalları arasındaki etkileşim alanlarında projeler geliştirmek, araştırma ve uygulama çalışmaları yapmak ve araştırma sonuçlarını lisans ve yüksek lisans eğitimine aktarmak olarak özetlenebilir. Akademisyenler, yapay zekâ alanında geliştirdikleri projeler, yazdıkları lisans, yüksek lisans ve doktora tezleri, makaleleri ve kitaplarıyla fakülte ve bölümlerdeki araştırma ve eğitim çalışmalarına destek olacaklardır.

Merkezde düzenlenecek araştırma projeleri ve eğitim programları, yurtiçi ve yurtdışındaki başka üniversiteler ve akademisyenlerle iş birliği halinde yapılacak olup,  yapay zekâ alanında en yeni gelişmeleri akademisyenlerimize aktaracaktır. Geliştirilen sistemler, programlar ve yazılımlar akademisyenlerimiz ve öğrencilerimizin kullanımına sunulacaktır.

Merkez bünyesinde hazırlanacak eğitim programları, seminerler, konferanslar, paneller gibi toplantılar bölümlerin gelişimine katkı sağlayacaktır. Merkez, yurtdışından getireceği konunun uzmanı yazılım mühendisleriyle kurslar ve seminerler düzenleyecek, yapay zekâ alanındaki paket programlarını araştırmacılarımıza tanıtacak ve kullanım yetkinliklerini artıracaktır.

Üniversitemizdeki öğretim üyesi ve araştırmacılar, merkezimizde sürdürülen disiplinler arası projelerin ve ortak çalışmaların ürettiği bilgileri bölümlerindeki araştırma ve eğitim çalışmalarına aktarmakta ve merkez ile bölümler arasında araştırma ve eğitim koordinasyonuna katkıda bulunmaktadır.