YZAUM

İstinye Üniversitesi Yapay Zekâ Araştırma ve Uygulama Merkezi (YZAUM) 27 Haziran 2018 tarihinde YÖK tarafından onaylanarak kuruldu. Merkezin ana amacı, yapay zekâ ve diğer disiplinler arasındaki etkileşim alanlarında projeler geliştirmek, araştırma ve uygulama çalışmaları yapmak ve araştırma sonuçlarını lisans ve yüksek lisans eğitimine aktarmak olarak özetlenebilir. Akademisyenler ve uzmanlar, yapay zekâ alanında geliştirdikleri projeler, yazdıkları lisans, yüksek lisans ve doktora tezleri, makaleleri ve kitaplarıyla fakülte ve bölümlerdeki araştırma ve eğitim çalışmalarına destek olacaklardır.